Datoretiketter ändlösa, 101,6 x 48,4 mm, 1-baniga, gul, permanent vidhäftande

Produktdetaljer

  • PC-etiketter på löpande bana, med styrhål i kanten
  • Av bästa kvalitet: garanterat på löpande bana, utan stapelavbrott
  • Problemfritt förlopp, optimal avläggning och perfekta tryckresultat
  • Av högkvalitativt träfritt skrivpapper, blekt utan klor, häftämne fritt från lösningsmedel
  • Vita etiketter med PEFC-certifikat. Färgade etiketter med FSC® Mix Credit-certifikat
  • Mycket god vidhäftning, även på problematiska ytor